Komunikacja Miejska

Informacje o komunikacji miejskiej we Wrocławiu: środki komunikacji, linie kursowe, ceny biletów, taksówki.

Autobusy i tramwaje
Komunikacja miejska obejmuje linie autobusowe i tramwajowe. Linie autobusowe zwykłe oznaczone są numerami od 100 do 149, pospieszne literami A, C, D, E, K i N, linie podmiejskie numerami od 604 do 623, nocne od 240 do 249. Linie tramwajowe oznaczone są numerami od 1 do 24, oraz literami OL i OP. We Wrocławiu nie kursują nocne tramwaje.
Rozkład jazdy poszczególnych linii tramwajowych i autobusowych znajduje się tu.

Bilety

Podróżując komunikacją miejską należy posiadać bilet jednorazowy lub okresowy. Cena biletu linii zwykłej wynosi 3,00 zł, bilet ulgowy* - 1,50 zł. Cena biletu jednorazowego na linię nocną i pospieszną wynosi 3,20 zł za bilet normalny, 1,60 - zł za ulgowy*. Do jednorazowego skasowanie przeznaczone są bilety czasowe, zachowujące ważność od momentu skasowania przez okres 30, 60 i 90 minut oraz 24, 48, 72 i 168 godzin. Bilet normalny 30-minutowy kosztuje 3,00 zł, ulgowy - 1.50 zł, bilet normalny 72-godzinny kosztuje 26 zł, ulgowy - 13 zł, bilet normalny 168-godzinny - 46 zł, ulgowy - 23 zł. Bilety okresowe imienne: 7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe i 90-dniowe. Bilety okresowe na okaziciela: 30-, 60- i 90-dniowe. Bilety do nabycia w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w automatach biletowych zlokalizowanych w okolicach przystanków (tzw. terminale samoobsługowe) i zamontowanych w pojazdach MPK (tzw. terminale mobilne). Dodatkowo bilety komunikacji zbiorowej są kodowane na Wrocławskiej Karcie Miejskiej URBANCARD. Kartę należy przekazać sprzedawcy kodującemu bilety w punkcie sprzedaży lub skorzystać z czytnika kart w automacie biletowym.

Możliwość nabycia 3-dniowego abonamentu, uprawniającego do parkowania pojazdu w miejscach objętych obowiązkiem wniesienia opłaty za parkowanie

Komunikat dla użytkowników pojazdów elektrycznych bądź hybrydowych, korzystających z miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania.Informujemy, iż istnieje możliwość nabycia 3-dniowego abonamentu typu E w niżej wymienionych Punktach Informacji Turystycznej:

1. Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu ul. Rynek 14 – czynnym codziennie
(od poniedziałku do niedzieli) w sezonie letnim od godz. 9.00 do godz. 21.00,
w sezonie zimowym od godz. 9.00 do godz. 19.00,

2. Dolnośląska Informacja Turystyczna we Wrocławiu ul. Sukiennice 12 - czynna codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 10.00 do godz. 18.00.

3-dniowy abonament typu E

- uprawnia do parkowania pojazdu na wszystkich miejscach objętych obowiązkiem wniesienia opłaty za parkowanie,

- wydawany jest dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych,

- wystawiany jest na kolejne 3 dni kalendarzowe,

- koszt zakupu wynosi 1 zł.

 Do nabycia abonamentu typu E wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

 1) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego potwierdzającego, że pojazd posiada
napęd elektryczny bądź hybrydowy,

 2) dodatkowo w przypadku pojazdów hybrydowych - świadectwa zgodności WE  bądź świadectwa homologacji potwierdzającego emisję CO2 w warunkach
miejskich nie przekraczającą 100 g/km.

 

 

Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

"Centrum Informacji Turystycznej"
czynne od 9.00 do 19.00
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 344 31 11 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"Krasnalowa Informacja Turystyczna"
pon.-niedz. 10.00 – 18.00
Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 342 28 98 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

Zwiedzaj Wroclaw na rowerze
Pamiatki z Wroclawia

"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu