Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Muzeum Poczty i Telekomunikacji gromadzi zbiory odzwierciedlające rozwój poczty, telegrafu i telefonu, głównie na ziemiach polskich. 

adres: ul. Krasińskiego 1

tel. 071 343-67-65

czynne: poniedziałek, czwartek, piątek., sobota. 10-15, 

środa 10-17

niedziela 11-16 - wstęp wolny

bilety: 6 zł  - normalny, 5 zł - ulgowy, 4 zł - grupowy

Obecnie ogólna wielkość zasobu Muzeum wynosi ponad 70 tysięcy muzealiów, nie licząc wielomilionowych  zbiorów filatelistycznych powiększanych  co roku o nowo emitowane polskie znaczki, karty, koperty i stemple pocztowe, a także o znaczki wydawane przez poczty państw zrzeszonych w Światowym Związku Pocztowym. W skład zasobu muzealnego, oprócz walorów filatelistycznych, wchodzą: utensylia i sprzęt pocztowo-telekomunikacyjny, mundury pocztowe, sztandary związków zawodowych, medale pocztowe  i filatelistyczne, grafiki, obrazy olejne i akwarele, akcesoria związane z epistolografią, dokumentacja graficzna i aktowa produkcji polskich znaków pocztowych, dokumenty historyczne, mapy, plakaty, plany budowlane dawnych stacji pocztowych, relacje i wspomnienia pocztowców, kroniki urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych, jak również  konne pojazdy pocztowe oraz urządzenia  i aparaty telegraficzne, telefoniczne, radiofoniczne i telewizyjne. Przechowuje się je w działach: Pocztowym, Filatelistycznym, Telekomunikacyjnym i Archiwum.  Muzeum posiada specjalistyczną bibliotekę. Na jej księgozbiór składa się polska i obca literatura z zakresu filatelistyki oraz historii poczty i telekomunikacji, urzędowe wydawnictwa resortowe, polskie i zagraniczne czasopisma i katalogi, a także starodruki i rękopisy.

Muzealne wystawiennictwo (o profilu filatelistycznym, artystycznym i historycznym) polega  na urządzaniu wystaw stałych o wieloletnim okresie eksponowania oraz wystaw czasowych organizowanych z wykorzystaniem własnych zbiorów muzeum, jak również zbiorów innych placówek muzealnych oraz prywatnych kolekcji cenionych filatelistów z kraju i zagranicy. Organizowane przez muzeum  wystawy są  prezentowane w jego własnej siedzibie, jak również w innych instytucjach oraz placówkach kulturalno-oświatowych.

Prezentowane obecnie stałe ekspozycje stanowią ilustrację rozwoju instytucji poczty głównie na ziemiach polskich. Zatytułowane są   „Historia polskiej poczty”, „Szyldy i skrzynki pocztowe. XVIII–XX w.”, „Telegraf i telefon”, „Polskie znaczki pocztowe”,  „Radio i telewizja” oraz „Konne pojazdy pocztowe”.

Muzeum prowadzi także  szeroko zakrojoną działalność dydaktyczno-oświatową wśród młodzieży szkolnej. Poznawanie przeszłości, rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie zdolności manualnych u dzieci – to jedne  z  podstawowych zadań edukacyjnych placówki. Realizowane są one poprzez organizowanie quizów, konkursów plastycznych i zajęć warsztatowych, jak również przez umożliwienie młodemu odbiorcy bezpośredniego kontaktu z prezentowanymi eksponatami, zwłaszcza  teletechnicznymi. 

więcej na: www.muzeum.wroclaw.pl

 


 

 

 

Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

"Centrum Informacji Turystycznej"
czynne od 9.00 do 19.00
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 344 31 11 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"Krasnalowa Informacja Turystyczna"
pon.-niedz. 10.00 – 18.00
Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 342 28 98 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu