Muzeum Geologiczne

Skały, skamieniałości

adres: ul. Cybulskiego 30

tel. 071 375-93-27

czynne: poniedziałek - piątek 9 - 15

sobota 10 - 15

bilety: 3 zł - normalny, 2 zł - ulgowy, 15 zł - przewodnik

Muzeum działa przy Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gromadzi zbiory geologiczne i paleontologiczne o wysokiej wartości naukowej. Kolekcja liczy ponad 20 000 okazów podzielonych na pięć zbiorów. W zbiorze regionalnym znajdują sie skały, pochodzace z obszarów Dolnego Śląska, przede wszystkim z Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Zbiór stratygraficzny to skamieniałości roślinne i zwierzęce z Polski i całego świata. Zgromadzono tu przede wszystkim bezkręgowce i rośliny lądowe. Dział dydaktyczny poza skałami posiada ich gipsowe kopie, ułatwiające naukę podstaw geologii. Ponadto w muzeum znajduje się kolekcja szlifów i preparatów, wykonanych ze skamieniałości.

Wystawy stałe w Muzeum to między innymi: Rozwój świata roślinnego. Rozwój świata zwierzecego. Budowa geologiczna Sudetów. Jak powstają skały. Masyw Ślęży.

więcej na: http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl

Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

"Centrum Informacji Turystycznej"
czynne od 9.00 do 19.00
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 344 31 11 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"Krasnalowa Informacja Turystyczna"
pon.-niedz. 10.00 – 18.00
Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 342 28 98 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu