Zabytkowy rejon Ostrowia Tumskiego

\"\"Kolebka Wrocławia.

 

Ostrów Tumski to miejsce, z którym związane są początki miasta. Tu powstała pierwsza osada z zamkiem książęcym, tu istniejący kościół podniesiono w 1000 roku do rangi katedry. Po opuszczeniu przez księcia Ostrowa Tumskiego, wyspa stała się własnością kleru. Do dzisiaj zachowała charakter kościelnej enklawy z rezydencją i kurią arcybiskupa, domami kanoników, Seminarium Duchownym, Papieskim Wydziałem Teologicznym, Muzeum Archidiecezjalny i 5 kościołami. Ostrów  to miejsce magiczne, gdzie wolniej płynie czas,  wieczorem latarnik zapala gazowe latarnie, a  zakochani na moście Tumskim zamykają swoje uczucia na kłódkę.
 

Najważniejszą budowlą Ostrowa jest katedra. Powstała w 1000 roku w związku z ustanowieniem biskupstwa we Wrocławiu. Budowla była wielokrotnie przebudowywana, w XII wieku z inicjatywy Waltera z Malonne, w XIII i XIV wieku - Tomasza I, Nankiera, Przecława z Pogorzeli. W XVI wieku katedra zyskała renesansowe hełmy, a na przełomie XVII i XVIII wieku przepiękne barokowe kaplice - św. Elżbiety i Elektorską. Podczas II wojny światowej przechowywano tu amunicję, której wybuch zniszczył budowlę w 70%. Odbudowana po wojnie, posiada wiele elementów wyposażenia przeniesionych tutaj z innych kościołów i obiektów. Gotycki ołtarz pochodzi z kościoła w Lubinie, stalle z kościoła św. Wincentego, obraz Matki Boskiej Wniebowziętej z Międzylesia, a organy z Hali Stulecia. Wiele dzieł, które można podziwiać w katedrze wykonał jeden z najwybitniejszych twórców baroku Jan Jerzy Urbański. Są to rzeźby Ojców Kościoła przy ołtarzu, płaskorzeźby na ambonie, czy dwie alabastrowe tablice, umieszczone na filarach przy wejściu. Jedna przedstawia biskupa Nankiera, rzucającego klątwę na króla Jana Luksemburskiego na dziedzińcu kościoła św. Wincentego, druga Gotfryda, niszczącego bożki pogańskie.
Nastrój wnętrza potęgują witraże. Nad ołtarzem przedstawiają Jana Chrzciciela, patrona katedry i Wrocławia, św. Wincentego, drugiego patrona katedry, św. Bartłomieja, opiekującego się wrocławskimi Piastami i księcia Henryka Pobożnego.
 

Drugim obok katedry ważnym kościołem Ostrowa jest dwupoziomowy kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja. Historia jego powstania wiąże się z konfliktem średniowiecznym między  Henrykiem IV a biskupem Tomaszem II Zarembą. Biskup nie chciał poddać swych majątków władzy księcia, książę uważał ze biskup skupia w swych rękach za dużo przywilejów. Konflikt doprowadził aż do wojny domowej. W końcu przeciwnicy pogodzili się, a na zgodę postanowili wybudować kościół Na początku miał nosić imię św. Bartłomieja, patrona Piastów wrocławskich. W trakcie budowy kościoła znaleziono korzeń w kształcie krzyża. Uznano to za cud i biskup uznał, że kościół powiniene nosić imię św. Krzyża. I tak powstały dwa kościoły, jeden na drugim, na dole św. Bartłomieja, na górze św. Krzyża. Pierwotnie w świątyni znajdował się sarkofag Henryka IV Probusa., dziś w Muzeum Narodowym. .
 

Odwiedzając Ostrów Tumski warto zwrócić uwagę na niewielki kosciół św. Marcina, znajdujący się na terenie dawnego zamku książęcego.
Na jego ścianie umieszczono tablicę upamietniającą Polaków spod znaku Rodła, należących do Związku Polaków w Niemczech oraz Pięć prawd Polaków.
Przed kościołem pomnik papieza jana XXIII, który w encyklice PACEM IN TERRIS, powiedział o prawie Polski do ziem odzyskanych. Pomnik wykonano według projektu Ludwiki Nitschowej.
 

Muzeum Archidiecezjalne najstarsza zachowująca ciągłość historyczną placówka muzealna we Wrocławiu. Od ponad 100 lat gromadzi ono zabytki sztuki Sakralnej - wycofane z użytku kultowego – posiadają ogromną wartość historyczną i artystyczną. Wśród nich znaleźć możemy słynną Księgę henrykowską z XIII-XIV wieku z pierwszym zdaniem zapisanym w języku polskim.

Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

"Centrum Informacji Turystycznej"
czynne od 9.00 do 19.00
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 344 31 11 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"Krasnalowa Informacja Turystyczna"
pon.-niedz. 10.00 – 18.00
Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 342 28 98 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu