Dzielnica Czterech Świątyń

Dzielnica Wzajemnego Szacunku, Czterech Świątyń, gdzie w odległości 300 m od siebie znajdują się kościoły katolicki, ewangelicki, cerkiew prawosławna i synagoga.

Kościół Opatrzności Bożej - Wzniesiony w latach 1746-50, początkowo należał do wrocławskiej gminy kalwińskiej. To pierwsza świątynia kalwińska we Wrocławiu. W 1830 podczas obchodów 300-lecia ogłoszenia konfesji augsburskiej król Fryderyk Wilhelm III nadał świątyni miano kościoła dworskiego. Od 1947 to świątynia parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Budowla na rzucie prostokąta, z lekko ściętymi narożnikami, wnętrza na planie elipsy, dwoma rzędami empor i ołtarzem ambonowym.

Kościół pw. św. Antoniego - Zbudowany według projektu nieznanego architekta przez Matthiasa Bienera dla franciszkanów. Kościół poświęcono św. Antoniemu z Padwy. Zakonnicy otrzymali działkę jako rekompensatę za odebrany ponad 150 lat wcześniej klasztor Bernardynów. Klasztor założono w głębi działki. W XVIII wieku król Prus Fryderyk II przekazał klasztor elżbietankom, które urządziły w nim szpital. Od 1998 kościołem opiekują się paulini z Jasnej Góry. Kościół św. Atoniego to pierwszy we Wrocławiu kościół barokowy, planem nawiązujący do Il Gesu w Rzymie. To tez pierwsze na Śląsku halowo-emporowe wnętrze, które umożliwiał pomieszczenie większej liczby wiernych. Nawa świątyni nakryta sklepieniem kolebkowy, a przy prezbiterium kazalnica z XVIII wieku.

Katedra pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy - Pierwotnie kaplica cmentarna pw. Męczeństwa św. św. Feliksa, Adaukta i Barbary parafii św. Elżbiety. Opiekę nad nią sprawował cech białoskórników. Od 1525 do 1945 należał do protestantów, w 1963 przekazany Cerkwi Prawosławnej. Kościół trzynawowy, halowy z nowatorską konstrukcją prezbiterium z przyporami wewnątrz. Najbardziej wartościowe wsporniki figuralne sklepienia i portal z rzeźba św. Barbary z 2 połowy XV wieku.

Synagoga pod Białym Bocianem - Pierwsza nowożytna wrocławska synagoga wybudowana w latach 1827-29 według projektu Carla Ferdinanda Langhansa. Wzniesiona przez liberalny odłam gminy żydowskiej, od 1872 należała do konserwatywnej frakcji gminy. W latach 1945-69 wykorzystywana przez gminę żydowska, ponownie należy do gminy od 1996. Na planie prostokąta z przedsionkiem i główna sala w której znajdują się dwie kondygnacje empor. Dziś świątynia pełni funkcje synagogi i centrum kulturowego wrocławskiej gminy żydowskiej

Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu

"Centrum Informacji Turystycznej"
czynne od 9.00 do 19.00
Rynek 14, 50-101 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 344 31 11 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"Krasnalowa Informacja Turystyczna"
pon.-niedz. 10.00 – 18.00
Sukiennice 12, 50-107 Wrocław
tel. + 48 ( 71 ) 342 28 98 ;
e-mail: info@itwroclaw.pl

...................................................................

"The Meeting Point"
czynny od 9.00 do 21.00 Rynek 14, 50-101 Wrocław tel. + 48 71 3443 111 ; fax + 48 71 344 29 62 e-mail: info@itwroclaw.pl
POLSKIE FRYKASY INFOPUNKT visitWroclaw.eu